login:  heslo: 
předchozí další (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ) 
 : DEKUJI1.8.2008 18:06
Slùnì díky za pøání k svátku. Jo jo voda byla senza a tabor taky, jen to ubìhlo jako voda...

Slůně : Svátek26.7.2008 14:23
Ještì chci popøát Dýdý všechno neeej k svátku:-*

Slůně : Návrat26.7.2008 14:21
Ahoooooj, tak jsme se vrátily z velmi zábavné vody. Já sice o malou chvíli døíve, ale stejnì si myslím že to bylo fajn

 : TABOR1.7.2008 12:16
Tak co lidièky, tìšíte se na tábor... ??? Urèitì to bude skvìlý, jako minulý rok, ne-li víc...

Dail

Slůně : Odjezd podruhé...14.6.2008 12:58
Tak já se s vámi zase louèím, tentokrát jedu na poznávací zájezd do Neapole Užijte si tady vodu a mìjte se famfárovì

 : SLUNE2.6.2008 17:33
Slùnì, slùnì, taky bych nìkam jela, pryè od školy a daleko od ukolù... Hlavnì si tam prosim tì nic neudìlej a mìj se hezky, moc hezky
Dellik

Slůně : Bamboška a rozlouèení...2.6.2008 17:28
V tomhle s Dejlíèkem úplnì souhlasim Ale teï se chci s váma rozlouèit... Jedu na Djerbu a pak do Neapole se školou, tk nevim jestli se mezitim uvidíme. Každopádnì se tu mìjte moc fajn a užívejte si sluníèka